lyckad mässa För några veckor sedan deltog vår kund Safegate Group på en stor mässa i Madrid för flygindustrin. Huvudbudskapet var ”What’s your X-factor?” och intresset var stort för företagets helhetstänk kring effektiviseringen av processerna på en flygplats. På det hela taget var det en lyckad mässa.
Lyckad mässa för Safegate Group
År 2029 kommer flygtrafiken att ha fördubblats. Det innebär stora möjligheter för de flygplatser som kan utnyttja sin potential fullt ut. Det mest kostnadseffektiva sättet att expandera är att effektivisera alla processer så långt det går snarare än att investera i nya landningsbanor eller att bygga ut – vilket dessutom är svårt för de flesta flygplatser som har ont om ytor.
Effektivisera processerna
Safegate Group har möjlighet att effektivisera alla processer på en flygplats från inflygning tills dess att flygplanet åter lämnar och kan korta ned tiden för att kunna hantera fler flygplan på samma tid. De hjälper flygplatsledningen och alla involverade att se hela flygplatsen som ett integrerat system och en kontinuerlig process.
Ledande globalt
Safegate Group erbjuder lösningar för ökad säkerhet och effektivitet samt förbättrade miljöfördelar för flygplatser på den globala marknaden. Koncernen erbjuder lösningar inom Tower, Airfield och Gate och har varit verksam i närmare 40 år. Safegate Groups produkter och lösningar har sålts och installerats på mer än 1200 flygplatser i fler än 132 länder i världen.
leif_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din mässa är du varmt välkommen att höra av dig.
Leif Lindau
Account Director
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se