e-bok Målet med PR är att stärka uppdragsgivarens relationer till relevanta målgrupper. Det kan exempelvis handla synas i rätt sammanhang, nå ut med rätt budskap eller sätta en fråga på agendan. Man brukar säga att PR verkar i förtjänade kanaler, vilket ofta är redaktionellt medieutrymme. Nu har vi tagit fram PR-guiden, en ny e-bok som hjälper dig att lyckas.
PR-guiden hjälper dig att nå ut
Idag är det möjligt för vem som helst att sprida budskap genom sociala medier. Därmed konkurrerar traditionella medier med bland annat bloggare och privatpersoner på en allt snabbare nyhetsmarknad. Det innebär möjligheter för företag att underlätta journalisternas arbete och på så sätt nå ut med sina budskap i traditionella mediekanaler. Samtidigt är det också möjligt att använda egna sociala kanaler för att bygga relationer med sina målgrupper.
Öka synligheten
Navigators PR-team arbetar såväl strategiskt som operativt, beroende på uppdragsgivarens behov. Vi verkar främst inom Corporate Communications och marknads-PR. Inom Corporate Communications erbjuder vi tjänster som krishantering, internkommunikation eller framtagning av PR-plan. Marknads-PR syftar till att skapa uppmärksamhet kring en produkt eller tjänst. Detta åstadkommer vi exempelvis genom bloggsamarbeten, medierelationer och attitydundersökningar som används i PR-syfte.
Ladda ned vår e-bok
Ladda ner vår E-bok ”PR-guiden”. Den innehåller det mesta du behöver veta för att arbeta framgångsrikt med PR. Oavsett om du behöver uppdatera gammal kunskap eller bara är nyfiken på vad PR innebär får du matnyttiga råd och tips.
Guide för PR-arbete
PR handlar om att skapa relationer med sina målgrupper. För att göra det måste du kunna kommunicera på flera olika arenor, enligt de villkor som gäller där. I PR-guiden får du verktyg och tips på hur du bäst kommunicerar med dina målgrupper i de kanaler där de söker information.
Verktygslådandownload
I boken ingår de viktigaste verktygen för att lyckas med PR. Exempelvis kan du lära dig om;
  • Nyhetsvärdering
  • Pressmeddelande
  • Debattartikel
  • Samarbete med Influencers
  • Krishantering
  • Medieträning
lovisa_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med ditt PR-arbete är du varmt välkommen att höra av dig. Lovisa Hermansson
PR Consultant
Media relations
Tel +46 40 631 62 30
lovisa.hermansson@navigator.se