Att ständigt utvecklas är en av de viktigaste förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Alla organisationer behöver hitta sitt sätt att bygga på sina kunskaper och föra in nya friska tankar i verksamheten. Hos oss på Navigator tar vi bland annat hjälp av vårt globala nätverk Dialogue International för att främja kontinuerlig kreativ kompetensutveckling.
Kreativ kompetensutveckling
Navigator är sedan många år tillbaka medlemmar i Dialogue International , ett nätverk av ägarledda byråer med fokus på integrerad kommunikation. Nätverket Dialogue-International föddes 1991 och har idag vuxit till att omfatta närmare 30 partners i nästan lika många länder. Sammantaget är vi cirka 1.000 medarbetare som står redo att hjälpa våra kunder på sina respektive nationella, regionala och lokala marknader.
Indirekt kunskapsöverföring
Inom nätverket arbetar vi tillsammans för att vi vill, inte för att vi måste. I våra gemensamma kundprojekt sker en indirekt kunskapsöverföring som vi alla har nytta av. Men för att ytterligare förstärka erfarenhetsutbytet har vi skapat en struktur för hur vi träffas med jämna mellanrum för att främja kreativ kompetensutveckling och ledarskapsutveckling i våra respektive byråer.
Managers Meeting
Varje år genomförs två Managers Meetings med ledningen från samtliga byråer, ett separat som förra året gick av stapeln hos nätverksbyrån i Berlin och ett som genomförs i samband med Creative Forum som förra året hölls hos nätverksbyrån i Cambridge. Vid mötena presenterar de olika byråerna några av sina senaste kundcase och ger en bild av utvecklingen på den nationella marknaden. Dessutom bjuds välrenommerade internationella föreläsare in som ger sin syn på de rådande trenderna inom utvalda områden. Ledningen från respektive byrå tar med sig sina nyvunna erfarenheter hem och sprider i den egna organisationen som ett led kompetensutvecklingen. UK
Creative Forum
En gång om året genomförs även ett Creative Forum med utvalda kreatörer och projektledare från samtliga byråer. Tillsammans arbetar mellan 50 och 100 medarbetare i landsöverskridande grupper med att lösa kommunikativa problem för någon riktig eller fiktiv kund under tre dagar.  Vid Creative Forum 2015 jobbade deltagarna med att lösa en rad kommunikativa utmaningar för InSinkErator, Storbritanniens ledande tillverkare av matavfallskvarnar.
Se filmen om forumet
Här kan du se en film om forumet och vad kunden tyckte om upplägget.
Vill du veta mer om nätverket är du välkommen att besöka www.dialogue-international.com
leif_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta hur våra kreativa team skulle kunna hjälpa dig med din kommunikation är du varmt välkommen att höra av dig.
Leif Lindau
Managing partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se