Under våren har vi på Navigator fått förtroendet att ta fram Fastighetsägarna Syds nya kommunikationsplattform. Fastighetsägarna är den opinionsbildande medlemsorganisationen för alla som äger fastigheter och bara i region syd finns runt 2000 medlemmar.
Fastighetsägarna Syd underlättar vardagen
I den sydligaste regionen kommer medlemmarna från Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Gemensamt för alla medlemmar är att vardagen som fastighetsägare innehåller många utmaningar, där det kan vara skönt att få råd och stöd. Därför erbjuder Fastighetsägarna Syd juridisk rådgivning, hyresförhandling och utbildning för såväl ägare som uthyrare och förvaltare inom fastighetsbolaget.
För en väl fungerande fastighetsmarknad
Fastighetsägarna Syd är också en aktiv opinionsbildare i näringspolitiska frågor och har som mål att bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att samla branschens aktörer blir Fastighetsägarna en stark röst som påverkar politiker, myndigheter och media i frågor rörande stadsutveckling, bostadspolitik och hållbarhet.
Segmentering av målgrupperna
Med Fastighetsägarnas blandning av medlemmar och breda erbjudande gäller det att veta vilken typ av innehåll som är intressant för vem. Tidigare har vi på Navigator segmenterat Fastighetsägarnas målgrupper och skapat personas, alltså fiktiva karaktärer som beskriver behov, mål, attityder och beteendemönster. Personas gör målgruppen levande och det blir enklare att anpassa budskap, aktiviteter och kanalval efter var och en. Segmenteringen utgjorde därmed grunden för arbetet med kommunikationsplattformen. Målsättningen var att erbjuda intressant innehåll till befintliga såväl som potentiella medlemmar.
Ny kommunikationsplattform
Kommunikationsplattformen är ett levande dokument som ger riktlinjer för hur Fastighetsägarna Syd ska kommunicera med sina medlemmar. Varje persona har sina respektive intresseområden, vilket genererar flera förslag på innehåll och sökord. Kommunikationsplattformen innehåller därmed aktiviteter, kanaler och budskap paketerade för att passa var och en av deras personas. En tydlig plan som ser till att ge var och en rätt information, i rätt tid, i rätt kanal.
niclas_sv-14Hjälp med din kommunikationsplattform?
Varmt välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.
Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se