skanskfonstermiljo Skånsk Fönstermiljö är ett av Skånes ledande företag inom solskydd. Främst arbetar man med kommersiella fastigheter, men man har även ett brett utbud produkter för den privata marknaden. Skånsk Fönstermiljö arbetar med att stänga ute solenergin innan den når in i byggnaden, för att på så vis skapa ett jämnare och behagligare inomhusklimat. Dessutom minskas behovet av kylning vilket ger lägre energikostnader.
Kommunikation för Skånsk Fönstermiljö
Navigator fick innan sommaren i uppdrag att ta ett grepp om Skånsk Fönstermiljös övergripande kommunikation. Ett strategiskt arbete utmynnade nyligen i en ny kommunikationsplattform och uppdaterad grafisk profil. Därefter har Navigator utvecklat en mobilanpassad webbsida som precis har lanserats. Kolla gärna in den nya webbsidan här.
mikael_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om samarbetet med Skånsk Fönstermiljö är du varmt välkommen att höra av dig.
Mikael Jisander
Copywriter
SEO and social media
Tel +46 40 631 62 18
mikael.jisander@navigator.se