I fredags var det inspirationsfrukost igen hos oss på Navigator. Temat var “Branding in a brand new world”. Fokus låg på hur du ska hantera ditt varumärke i den starkt förändrade värld som digitaliseringen skapat. Hur du skapar ett syftesdrivet varumärke som är relevant, konsekvent och attraherar såväl som engagerar.
Vad fick deltagarna med sig?
Vi gick igenom grunderna för ett effektiv varumärkesarbete och tittade närmare på hur världens ledande varumärken arbetar med sina “varför” för att skapa intressant och relevant kommunikation till olika målgrupper. Därefter gav vi tips på hur du och din organisation kan tänka för att lyckas med er “branding in a brand new world”. Slutligen visade vi upp ett case som vi arbetat med den senaste tiden för den globala databasen ”Factlab”. Vi hörs och syns snart igen!