Vårt globala nätverk Dialogue International har lanserat en ny webbplats. Här hittar du allt om våra systerbyråer och vilken typ av jobb de gör. Besök oss på www.dialogue-international.com och kolla in några av filmerna som beskriver nätverket eller om du vill se några av respektive byrås globala case.
Globala case i fokus
Case från de olika byråerna i varje land har en framträdande roll på den nya webbplatsen. Ambitionen är att ge dig ett smakprov på vad respektive byrå arbetar med tillsammans med sina kunder och inom vilka branscher. Det finns mycket samlad kunskap inom många områden för den som är intresserad av en global byråpartner. Skärmavbild 2016-03-23 kl. 19.37.48
#eurocolors för Absolut
Flera av byråerna har fokus på business to business, några arbetar mycket med högengagemangsprodukter eller så kallade sällanköpsvaror. Ett exempel är digitala byrån Social Noise i Spanien som bland annat gjort en uppmärksammad kampanj tillsammans med svenska varumärket Absolut på temat #eruocolors i samband med Eurovision. Kolla in casefilmen här.
Integrerad kommunikation
Dialogue International är ett nätverk av ägarledda byråer med fokus på integrerad kommunikation. Nätverket föddes 1991 och har idag vuxit till att omfatta närmare 20 partners i 30 länder. Sammantaget är vi cirka 1.000 medarbetare i Europa, Amerika och Mellanöstern som står redo att hjälpa våra kunder på sina respektive nationella, regionala och lokala marknader.
Samarbete för att vi vill
Inom nätverket arbetar vi tillsammans för att vi vill, inte för att vi måste. I våra gemensamma kundprojekt sker en indirekt kunskapsöverföring som vi alla har nytta av. Men för att ytterligare förstärka erfarenhetsutbytet har vi skapat en struktur för hur vi träffas med jämna mellanrum och bland annat arbetar tillsammans med någon byrås kundutmaning. Det, i kombination med byråledarnas erfarenhetsutbyten, främjar såväl kreativ kompetensutveckling och ledarskapsutveckling i våra respektive byråer. Och genom de kontakter som de mötena ger är heller aldrig den marknadsspecifika kunskapen längre bort än ett telefonsamtal!
leif_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om vårt internationella nätverk och vilka möjligheter det innebär är du varmt välkommen att höra av dig.
Leif Lindau
Managing partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se