foredragomframtiden Fredagen den 2 oktober är vi på Navigator på plats hos Sydsvenska Handelskammaren och håller föredrag om framtiden. Hur ser den ut år 2025 om den exponentiella teknologiska tillväxten fortsätter?
Föredrag om framtiden
Solen är vår primära energikälla. Sjukdomar som demens och alzheimers finns inte längre. Livslängden har ökat dramatiskt tack vare fullständig kontroll av vårt DNA. Alla har tillgång till mat som odlas inomhus med genmodifierade grödor. Så kan världen komma att se ut år 2025 om forskarna får rätt. Navigators Creative Director Niclas Bergenblad tar dig med på en spännande resa in i framtiden och ger dig konkreta tips på hur du kan förbereda dig själv och din organisation.
Sydsveriges största affärsnätverk
Handelskammaren är det största företagsnätverket i Sydsverige. Varje år anordnar de cirka 200 seminarier, möte och utbildningar med fokus på kunskap, idéer och inspiration. Forum där specialister delar med sig av sin kompetens och deltagarna byter erfarenheter med varandra. Närmare 6000 företagare deltar på arrangemangen årligen.
Vad är Handelskammaren?
Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse och påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. De tillhandahåller även expertis inom handelsprocedurfrågor, export, import, affärsjuridik och inom miljöområdet. Vi på Navigator är ett av 2 800 aktiva medlemsföretag.