Navigator har haft nöjet att för tredje året i rad samarbeta med AdderaCare AB för att producera bolagets årsredovisning. Genom företagsporträtt och intervju med en specialpedagog på Katrinebergs grundsärskola speglas AdderaCares arbete med att förbättra livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.
God försäljningstillväxt och digital satsning
Året som gått resulterade för AdderaCares del i en god försäljningstillväxt, om än sämre resultat än utlovat. VD Michael Hermansson ser ljust på framtiden. ”Det är tillväxt i hela vår sektor, vi ser en positiv utveckling för fyra av våra fem bolag och fortsätter jobba med Amajo till dess att vi når ett tillfredsställande resultat.” Några av höjdpunkterna under 2018 var förvärvet av det nederländska företaget Huka B.V,  som arbetar med specialfordon, i början av året. Samt starten för en övergripande och långsiktig satsning på att dra nytta av digitaliseringen för att förbättra dialogen med brukare och kunder. Här kan du läsa hela Addera Cares årsredovisning 2018  
Vad gör Addera Care?
AdderaCare är en företagsgrupp inom hjälpmedels- och hemsjukvårdssektorn som aktivt verkar för att förvärva bolag med produkter som hjälper människor att utvecklas, må bättre och hantera sin vardag på ett enklare sätt. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de fem dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo AS, Erimed International KB och Huka B.V. AdderaCare bedriver genom sina dotterbolag försäljning till såväl kommun, landsting som privatpersoner.
Årsredovisningen är viktig
Det krävs mycket tid och resurser för att skapa en riktigt bra års- eller hållbarhetsredovisning. Strategier utvärderas, tankar tydliggörs, intressanta projekt lyfts fram och framtiden målas upp. Men, trots hårt arbete blir de ofta bara två punkter som bockas av på bolagsstämman. Det är dags att göra årsredovisningen till ett av företagets viktigaste varumärkesbyggande och relationsskapande kommunikationsverktyg. Vi hjälper våra kunder att använda årsredovisningens möjligheter fullt ut för att stärka varumärket samtidigt som vi lägger stor vikt vid att den investerarrelaterade informationen är väl strukturerad och genomarbetad.
Vi hjälper dig gärna
Varför ska du välja Navigator? Vi bestämde oss för att bli riktigt bra på att producera årsredovisningar för några år sedan.
  • Vi gillar det som är komplicerat
  • Har utvecklat en genomtänkt process
  • Är med och skapar 5–10 årsredovisningar per år
  • Ser redovisningarna som några av företagets viktigaste kommunikationsverktyg
  • Gör redovisningarna till en integrerad del av företagets varumärkesarbete
Se fler exempel på de årsredovisningar som vi har producerat de senaste åren.
Jenny Wendel
Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa dig med din årsredovisning är du varmt välkommen att höra av dig.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication