statistikominternet Nu har 2015 års rapport ”Svenskarna och Internet” sett dagens ljus. Iis gör årligen den största och mest ingående undersökningen om svenska folkets internetvanor. Några överraskningar levererades i årets statistik om internet, exempelvis att färre anser att de e-handlat trots att e-handeln ökar i volym. När det gäller överföring av pengar har Swish fått ett stort genomslag. 32 procent av befolkningen använder nu Swish och 44 procent av smartmobilanvändarna swishar. Men att den dagliga användningen av Internet ökar i alla ålderskategorier kan knappast betecknas som oväntat. Här kommer en kort sammanfattning från den årliga studien. Hela rapporten hittar du på hemsidan Svenskarna och Internet.
Dagliga användningen ökar
År 2015 är det 93 procent av befolkningen som har tillgång till internet och 91 procent som använder internet. I åldern 8-55 år är det över 95 procent som använder internet. Den dagliga användningen av internet ökar även i alla åldersgrupper. 92 procent har en dator. Det är alltså fler som har tillgång till internet än som har en dator och i år är det första gången det är så. 90 procent har bredband hemma, 59 procent har en surfplatta och 97 procent av befolkningen har en mobiltelefon.
2-åringar använder Internet
I genomsnitt använder vi internet totalt 21 timmar i veckan, varav drygt 8 timmar spenderas på internet i mobilen. De flesta barnfamiljer (87%) har flera datorer, smartmobiler och surfplattor. 67 procent av 2- åringarna använder internet och 32 procent gör det dagligen. Redan när de är 2 år är det en tredjedel av de som använder internet som någon gång skapar eget innehåll på internet.
Allt fler delaktiga
Det är inte alla som har tillgång till internet som faktiskt använder det. Cirka 200 000 personer som har internet hemma använder det inte. Den främsta anledningen till att de inte använder internet är att de inte är intresserade. En glad nyhet är att det är fler än någonsin som känner sig delaktiga i informationssamhället. Nu känner sig hela 65 procent av befolkningen delaktiga. Samtidigt är det 60 procent av internetanvändarna som någon gång upplevt att de ägnar för mycket tid åt internet. Man kan även se ett samband mellan hur mycket tid som spenderas på internet och känslan av att för mycket tid ägnas åt internet.
Internet i mobilen dagligen
77 procent av befolkningen har en smartmobil och 76 procent använder internet i mobilen, 62 procent gör det dagligen. Mer än hälften av svenskarna upp till 55 års ålder använder internet i mobilen dagligen. 47 procent av befolkningen använder Mobilt BankID, 57 procent navigerar med hjälp av GPS:en i mobilen och 29 procent brukar publicera var de är.
Sociala medier ökar
Besökarna på sociala nätverk har ökat från 53 procent av internetanvändarna år 2010 till 77 procent år 2015. 70 procent av internetanvändarna använder Facebook och nästan hälften gör det dagligen. Instagram har ökat i popularitet och används idag av 40 procent av internetanvändarna, 2014 var motsvarande siffra 28 procent. 22 procent använder Twitter och det är lika många som använder LinkedIn. En nyhet i årets rapport är Snapchat som används av 21 procent av internetanvändarna. De flitigaste användarna är 12-15 åriga flickor, 62 procent av dem använder dagligen Snapchat. Det är däremot sällsynt med snapchattare över 35 år.
Musiklyssnandet ökar
Förra året ökade musiklyssnandet mycket, 2015 är det istället filmtittandet som har ökat. Nu är det 70 procent av internetanvändarna som tittar på film och video på nätet, 45 procent gör det varje vecka och 17 procent dagligen. 2014 var det 52 procent som tittade. Hela 40 procent av de som tittar på film på nätet betalar för detta.