Webbplatser

Qlucore

Qlucore är ett mjukvaruföretag inom bioinformatik som startade som ett forskningssamarbete vid Lunds universitet. Företaget erbjuder ett interaktivt vetenskapligt mjukvaruverktyg för att visualisera data från forskning och precisionsdiagnostik. Navigator har tagit fram en ny webbplats i WordPress för Qlucore som speglar verksamhetens inriktning och erbjudande.

Iconovo

Iconovo verkar inom medicinteknik och utvecklar inhalatorer med pulverbaserat läkemedel för behandling av astma och kol. Navigator har tagit fram en ny webbplats i WordPress för Iconovo som speglar verksamhetens inriktning och erbjudande.

Sandahls

Sandahls är en familjeägd koncern inom logistik och entreprenad. Man erbjuder komplett logistik på väg och järnväg, samt entreprenadtjänster inom bl.a. markarbeten, maskintjänster och asfaltsbeläggning. Navigator har tillsammans med Helsingborg Designlab tagit fram en ny webbplats i WordPress för Sandahls som lyfter fram företagets historia och erbjudande.

Sever Pharma Solutions

Sever Pharma Solutions är en innovativ kontraktutvecklare och tillverkare av läkemedel som genom sin omfattande kunskap hjälper sina kunder att skräddarsy unika lösningar. Navigator har tagit fram en ny webbplats i WordPress för Sever Pharma Solutions som speglar verksamhetens inriktning och erbjudande.

Pipechain

Pipechain ett globalt molntjänst- och programvaruföretag som erbjuder supply chain lösningar för både inbound och outbound. Navigator har tagit fram en ny webbplats i WordPress för Pipechain som presenterar bolagets erbjudande och vision.

Plantly Foods

Plantly Foods arbetar med utveckling av växtbaserade drycker och hjälper livsmedelsproducenter att förverkliga sina idéer, tillverka sina produkter och nå ut på marknaden. Navigator har tagit fram en ny webbplats i WordPress för Plantly Foods som speglar verksamhetens inriktning och erbjudande.

Clemondo

Clemondo är ett nordiskt kemiföretag med fokus på långsiktigt hållbara produkter och lösningar för fordonsvård, hygien och rengöring under varumärkena Lahega, Liv och Strovels. Navigator har tagit gram en ny webbplats i Magento för Clemondo som speglar verksamhetens hållbarhetsarbete och bjuder in kunderna att följa med på resan.

Nattaro Labs

Nattaro Labs är specialister på vägglöss och utvecklar produkter för att effektivt förebygga och bekämpa problemen. Verksamheten bygger på världsunik forskning vid Lunds universitet och i företagets eget forskningslabb arbetar man intensivt och kontinuerligt med att vidareutveckla sitt erbjudande. Navigator har tagit fram en ny webbplats i wordpress med fokus på köpresan för en rad beslutsfattare inom olika målgrupper och segment.

Bergendahls

Bergendahls är ett svenskt familjeägt bolag, som drivs av tredje och fjärde generationerna i familjen Bergendahl. Bergendahlskoncernen är en av landets största familjeägda koncerner med hel- och delägda dotterbolag inom dagligvaror, stormarknad, heminredning och mode såsom City Gross, Granit, Glitter, EKO och Kitchen Time. Därutöver finns en aktiv investeringsverksamhet. Navigator har hjälpt Bergendahls att ta fram deras nya webbplats i WordPress.

Acrinova

Acrinova AB är ett fastighetsbolag, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, med fokus på att äga och utveckla fastigheter med värdepotential på attraktiva orter i Öresundsregionen. Navigator har hjälpt Acrinova att ta fram deras nya webbplats i WordPress tillsammans med teknikpartnern Intendit.

CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Navigator har utvecklat företagets nya webbplats i WordPress tillsammans med teknikpartnern Dynamic Dog.

Skånefrö

Skånefrö är en hållbar aktör som utvecklar fröer och biokol genom en klimatpositiv tillverkning, På så vis vill de hjälpa lantbrukare att odla och skörda utan att förbruka jordens resurser. Navigator har utvecklat webbplatsen i samarbete med teknikpartnern Dynamic Dog.

C-Pen

C-Pen är en innovativ och högteknologisk lösning för att scanna in text med hjälp av en penna. Ambitionen är att stötta alla som har läs- och skrivsvårigheter så att de har möjlighet att förstå och lära sig. Navigator har hjälpt C-Pen utveckla sin nya webbplats i WordPress tillsammans med teknikpartnern Mild.

Diab

Diab är världsledande tillverkare och distributör av kompositmaterial till kunder inom bland annat rymdindustrin, transportindustrin och byggindustrin. Navigator har utvecklat den nya webbplatsen tillsammans med teknikpartnern Kodexe.

Lyckegård

Lyckegård utvecklar innovativa redskap för ekologiska lantbrukare som gör det möjligt för dem att möta det ökade behovet av lösningar inom hållbarhet. Navigator har utvecklat nya webbplatsen i WordPress i samarbete med teknikpartnern Just Digital.

Gainbridge Capital

Gainbridge Capital är ett fondbolag med fonder som investerar i bolag som valt eller är på väg att välja den noterade miljön för sin tillväxt. Navigator har utvecklat nya webbplatsen i samarbete med teknikpartnern Dynamic Dog.

Securifid

Securifid är ett innovativt teknikbolag som utvecklat en identifieringstjänst som möjliggör säkra konversationer mellan individer, företag, myndigheter och organisationer. Navigator har varit med och utvecklat den nya webbplatsen i WordPress.

Sedermera

Sedermera Corporate Finance är en fondkommissionär som erbjuder finansiell rådgivning till företag inom olika branscher bland annat i samband med noteringar och emissioner. Navigator har hjälpt Sedermera att utveckla den nya webbplatsen i WordPress tillsammans med teknikpartnern 040.

GPA

GPA är ledande inom flödesteknik för Industri och VA på den skandinaviska marknaden. Ett kunskapsdrivet företag med väl utvalda produkter för att alltid leverera säkra flöden. GPA ägs av Indutrade, en företagsgrupp med fokus på högteknologiska industrikomponenter. Indutrade finns i 26 länder och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap-lista. Navigator har varit med och utvecklat GPA:s nya webbplats med koppling till bland annat PIM-system och kundlogin tillsammans med webbyrån Mild.

Malmö Ställningsservice

Malmö Ställningsservice är en kunnig och hängiven ställningsbyggare som i mer än 30 år arbetat för att skapa en mer hållbar byggbransch. Malmö Ställningsservice bygger inte bara ställningar utan även förtroende. Navigator har varit med och utvecklat den nya webbplatsen i samarbete med teknikpartnern Helsingborg Design Lab.

Probi

Probi är ett bioteknikbolag inriktat mot forskning och utveckling av probiotika, en god bakterie som återfinns i människans tarmsystem. Forskningsområdena innefattar mag och tarm, immunförsvar, metabola syndrom samt stress och återhämtning. Bolaget grundades under 1991 och har sitt huvudkontor i Lund. Navigator har varit med och utvecklat den nya webbplatsen vad gäller innehåll, struktur och design.

Tyringe

Tyringe är ett IT-bolag med fokus på innovativa systemlösningar som skapar effektiva flöden genom god integration och precision. Navigator har utvecklat den nya webbplatsen i WordPress tillsammans med teknikleverantören Just Digital.

Fair Play

Fair Play Tennisklubb bildades 1972 och är Sveriges största tennisklubb med cirka 2 900 medlemmar. Klubben bedriver en bred verksamhet för alla åldrar och nivåer på Fair Play Stadion som varje vecka har 9 000 besökare. Navigator har varit med och utvecklat struktur och design för den nya webbplatsen i samarbete med Vibe IT.

Citilog

Citilog är ett bolag som ingår i Axis Communications. Bolaget är ledande inom utveckling och implementering av produkter och mjukvara för övervakning och analys inom transportsektor. Genom tusentals lösningar integrationer bidrar företaget till ett säkrare och friare trafikflöden över hela världen. Navigator har utvecklat den nya webbplatsen i Drupal tillsammans med teknikleverantören Mild Media.

Sandahls

Sandahlsbolagen Sweden AB är koncernmoderbolag för de operativa verksamheterna i Sandahls Logistik och Sandahls Entreprenad. Verksamheten grundades 1949, är familjeägd och operativt spridd i Sverige med huvudsäte i Småland. Koncernen har över 700 anställda och omsätter cirka 2 miljarder kronor. Navigator har utvecklat den nya webbplatsen i WordPress tillsammans med teknikleverantören HBG Designlab.

Mediplast

Mediplast är en svensk leverantör av medicintekniska produkter, med i huvudsak Norden som marknad. Produktsortiment innehåller allt från engångsprodukter till avancerad utrustning av investeringskaraktär inom områden såsom Operation, Thorax/Neuro/Ortopedi, Radiologi/ Neuroradiologi/Kardiologi, Förband, IVA, ÖNH, Stomi och Hemsjukvård. Navigator har varit med och utvecklat den nya webbplatsen i Umbrao tillsammans med teknikleverantören Kodexe. Webbplatsen innehåller bland annat integration med Mediplasts produktdatabas.

Immuneed

Immuneed AB är ett bioteknologibolag som utvecklar en ny generation terapeutiska vaccin, som bygger på ett unikt sätt att transportera peptider in i immunceller. Immuneed tillhandahåller också en service baserad på en helblodsassay, för att tidigt kunna identifiera akuta immunrelaterad biverkningar av biologiska läkemedel. Navigator har hjälpt Immuneed att utveckla en ny webbplats tillsammans med den digitala teknikpartnern Swace.

Dofab

DOFAB är ett familjeföretag som erbjuder skräddarsydda fönster, dörrar och portar efter dina mått och önskemål. Navigator har hjälpt Dofab att ta fram en ny webbplats i WordPress tillsammans med Mild Media.

Märkas

Märkas är det nya namnet på Eson Pac-koncernens affärsområde för smarta etikettlösningar. Inom Märkas samlas tillverkning och försäljning av etiketter och appliceringsutrustning, som därmed blir den trygga etikettpartnern för företag som vill ha intelligenta och genomtänkta helhetslösningar. Navigator har hjälpt Märkas att ta fram en ny webbplats i WordPress tillsammans Recapture IT.

Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och kommersialiserar diagnostiska test för hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets huvudsakliga fokus är att etablera CADScor®System, en handhållen enhet som på cirka tio minuter direkt kan utesluta signifikant kranskärlssjukdom hos patienter och därigenom verka för korrekt vidare utredning. Navigator har hjälpt Acarix att ta fram en ny webbplats tillsammans med webbyrån HBG Designlab.

Scandinavian Stone

Scandinavian stone webb

Scandinavian Stone ingår i Naturstenskompaniet International, Sveriges ledande aktör inom natursten. Scandinavian Stone har flera egna stenbrott och omsätter idag cirka en halv miljard kronor på försäljning av blocksten i Norden och övriga Europa. Navigator har tagit fram den nya webbplatsen i wordpress i samarbete med Mild Media.

1910 Event

1910 webb

1910, möjligheternas mötesplats, har sitt hem på den spektakulära fotbolls- och eventarenan mitt i Malmö. Här finns rum för allt från två till 2000 personer och alla förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt möte, en succéartad fest eller en mästerlig mässa. Navigator har tagit fram den nya webbplatsen i wordpress i samarbete med Odd Hill.

Alfdex

alfdex webb

Alfdex är världsledande när det gäller effektiva lösningar för rening av vevhusgaser i dieselmotorer och levererar lösningar till alla de stora lastbilstillverkarna i europa. Företaget ägs av Concentric och Alfa Laval. Navigator har tagit fram den nya webbplatsen i Drupal tillsammans med Mild Media.

Avfall Sverige

Avfall Sverige webb

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering och återvinning. Organisationen representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU, driver frågor som är viktiga för våra medlemmar samtidigt som man erbjuder utbildningar och andra tjänster. Navigator har hjälpt Avfall Sverige att utveckla en ny webbplats i Typo3 tillsammans med webbpartnern Pixelant.

LGT Logistics

LGT webb

LGT Logistics är Nordens ledande specialist inom möbellogistik. Företaget erbjuder skräddarsydda koncept för möbeltillverkare, importörer, grossister och detaljhandlare i kombination med högkvalitativa transporter. Navigator har hjälp LGT Logistics att utveckla en ny responsiv webbplats i Drupal tillsammans med webbpartnern 040 Internet.

Qeep

Qeep webb

Qeep är ett otraditionellt konsultbolag inom management med fokus på organisationsförändring och ledarskapsutveckling. Navigator har utvecklat en ny webbplats till organisationen i WordPress tillsammans med Mild Media.

APQ

APQ webb

ApQ är ett av Sveriges snabbast växande företag med fokus på installationer inom kraft, tele och säkerhet. Företaget har 300 medarbetare i Skåne och Stockholm. Navigator har tagit fram en ny webbplats till företaget i Drupal tillsammans med webbyrån 040 Internet.

AdderaCare

Adderacare webb

AdderaCare AdderaCare är en företagsgrupp inom hjälpmedels- och hemsjukvårdssektorn som aktivt verkar för att förvärva bolag med produkter som hjälper människor att utvecklas, må bättre och hantera sin vardag på ett enklare sätt. Navigator har tagit fram en ny webbplats till företagsgruppen tillsammans med Sedemera Fondkommision inför noteringen av gruppen på Nasdaq Stockholm First North.

Kockum Fritid

Kockum Fritid Webbportal

Kockum Fritid är ett av Malmös största besöksmål med en halv miljon besökare årligen. Den mer än 10.000 kvadratmeter stora inomhusanläggning med ett bredd utbud av aktiviteter och rymmer allt från gym och gruppträning, ishall till simhall och sporthall med såväl squash som badminton. Dessutom finns det gott om konferensmöjligheter, en restaurang och en sportshop. Vi på Navigator har varit med och tagit fram anläggningens nya webbportal tillsammans med webbyrån 040 Internet.

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy