Beijer Tech

Beijer Tech//

Vi på Navigator hjälper koncernen att marknadsföra dotterföretagen på den nordiska marknaden med hjälp av strategisk och integrerad kommunikation såsom webbsidor, broschyrer och säljmaterial.

ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems//

Navigator har bland annat hjälpt ASSA ABLOY Entrance Systems att skapa ett heltäckande koncept för koncernens Top Managementkonferens.

Cool Minds

Cool Minds//

Navigator har arbetat med att stärka kännedomen om Cool Minds varumärke. Vi har tagit fram material till tryck och digitala media samt hjälpt till att skapa en helt ny webb.

Arjo

Arjo//

Vi på Navigator har utvecklat koncept, verktyg och aktiviteter för såväl extern som intern kommunikation med syfte att stärka Arjo varumärke och öka försäljningen på den globala marknaden.

Varumärket Skåne

Varumärket Skåne//

Vi på Navigator har varit med och utvecklat logotypen, det nya varumärket, varumärkesstrategin och kommunikationsplattformen för varumärket Skåne i samarbete med Skånes 33 kommuner och en rad intressegrupper i regionen.

Bioglan Pharma

Bioglan Pharma//

Vi på Navigator har hjälpt Bioglan Pharma med den varumärkesbyggande och säljdrivande kommunikationen både löpande och under lanseringen av flera av deras produkter.

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy