Vad är alla utvecklingstimmar bakom en ny produkt värda, om den inte presenteras för marknaden på ett attraktivt sätt? Vi på Navigator har genom åren genomfört produktlansering i många olika branscher och vi vet att varje ny produkt måste börja sin resa med att bevisa sin nytta och det värde den tillför.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication