Målet med PR är att stärka uppdragsgivarens relationer till relevanta målgrupper. Det kan exempelvis handla synas i rätt sammanhang, nå ut med rätt budskap eller sätta en fråga på agendan. Man brukar säga att PR verkar i förtjänade kanaler, vilket ofta är redaktionellt medieutrymme.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication