Vad tycker målgruppen om dina produkter? Hur uppfattas ditt varumärke på marknaden? I dagens snabbt föränderliga värld är det viktigt att ha koll på hur det verkligen ser ut. Då kan du ha stor nytta av att genomföra såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication