Det finns en enorm kraft i att få alla i organisationen med sig. Det gäller oavsett om det handlar om att få förståelse för hur den nya produkten ska lanseras eller hur den nya visionen som alla ska förhålla sig till ser ut. Kom ihåg, det spelar ingen roll hur fort loket kör om alla vagnarna står kvar på perrongen. För att lyckas krävs det genomtänkt intern implementering.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication