Navigator är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Vi hjälper våra kunder att navigera, bygga starka varumärken och skapa lönsamhet i en föränderlig värld. I det arbetet är vårt varumärke en av våra viktigaste tillgångar som förmedlar vem vi är, vad vi står för och vart vi är på väg.

Vårt syfte

VI TROR PÅ KOMMUNIKATION SOM DEN VIKTIGASTE DRIVKRAFTEN FÖR FÖRÄNDRING

 

Vårt syfte är anledningen till varför vi finns. Den beskriver vad vi lever för, brinner för, drivs av och tror på som företag och individer.

Våra kärnvärden

PROAKTIVA

Vi utmanar kontinuerligt konventionerna och erbjuder oväntade lösningar på utmaningar som kunderna inte ens visste att de hade.

 

PERSONLIGA

Vi ser våra kunder som en del av familjen och bygger starka relationer på ett varmt och välkomnande sätt.

 

PROFESSIONELLA

Vi håller alltid våra löften och levererar kvalitet i världsklass hela vägen från start till mål.

 

 

Våra kärnvärden utgör grunden i varumärket. De beskriver hur vi är, vad vi strävar efter att vara och hur vi vill uppfattas. 

Vårt personlighet

STRATEGISK  //  STRUKTURERAD  //  POSITIV  //  NYFIKEN  //  KREATIV  //  ERFAREN  //  STOLT

 

Vår personlighet är en viktig del av vårt varumärke. Den markerar våra tydliga karaktärsdrag både som medarbetare och företag.

Vår vision

VI VILL FÖRÄNDRA SYNEN PÅ VAD DU KAN UPPNÅ MED KOMMUNIKATION

 

Vår vision är det vi alltid har för ögonen. Vår långsiktiga ambition och det som vi strävar efter att uppnå med allt vi gör. En utmanande tanke som hjälper oss som medarbetare och organisation att sträva framåt, i rätt riktning.

Vår mission

VI HJÄLPER VÅRA KUNDER ATT NAVIGERA, BYGGA STARKA VARUMÄRKEN OCH SKAPA FÖRSÄLJNING I EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD

 

Vår mission är den grundläggande uppgiften för oss och vårt varumärke. Den beskriver vad vi drivs av varje dag och hur vi skapar mervärden för oss själva och våra kunder.

Vår position

EN AV SVERIGES MEST ATTRAKTIVA B2B-BYRÅER

 

Vår position är den plats vi vill ta på marknaden. Den definierar vilket område vi vill äga i våra kunders medvetande för att vi ska uppfattas på rätt sätt.

Vårt kundlöfte

SKAPA POSITIV FÖRÄNDRING MED STARK KOMMUNIKATION

 

Vårt kundlöfte är det vi lovar att leverera i våra projekt. Det tydliggör vilka mervärden kunderna kan förvänta sig att vi ska bidra med.

Vår tagline

KOMMUNIKATION SOM VISAR VÄGEN

 

Vår tagline säger i korthet vad vi står för. Den beskriver vårt kundlöfte i en mer kortfattad och slagkraftig form för att den ska vara lätt att ta till sig.