Varumärkesbyrå

 
varumärkesbyrå
I takt med att företag, produkter och tjänster blir allt mer lika varandra på marknaden ökar vikten av att vårda och bygga sitt varumärke. Ett varumärke laddat med rätt emotionella värden är ofta skillnaden mellan en lyckad eller missad försäljning. Därför är det viktigt att ha en väl genomtänkt varumärkesstrategi. En strategi utvecklad tillsammans med framtidens varumärkesbyrå som förstår utmaningarna på den digitala arenan.

Framtidens varumärkesbyrå

Vi brukar prata om att ett varumärke består av två delar: kropp och själ. Kroppen består av namnet, varumärket, eventuella symboler och den grafiska profilen. Själen består av känslor, tankar, associationer och relationer. Kroppen äger du och ditt företag själva, ni kan själva styra och bestämma över hur denna ska se ut. Själen däremot äger dina kunder, det är de som bestämmer hur ni uppfattas.

Identitet, profil och image

Med rätt verktyg gäller det att påverka så att kunderna och marknaden uppfattar er så som ni vill bli uppfattade. Det gäller att få identiteten (så som ni är) att gå ihop med profilen (så som ni vill vara) med imagen (så som ni verkligen uppfattas). Allt som görs påverkar varumärket som i sin tur är summan av alla relationer och all kommunikation med den omgivande världen, oavsett om det sker på arbetstid eller fritiden. Alla som kommer i kontakt med varumärket är med och bygger det. Bärare är allt från de anställda och kunder till lokaler, produkter och tjänster.

Struktur och kultur

För att bygga ett starkt varumärke med balans mellan identitet, profil och image krävs en kombination av struktur och kultur. Strukturen består ofta av en genomtänkt varumärkesstrategi eller varumärkesplattform som åtminstone består av en vision, mission, ett antal kärnvärden och gärna en tydlig modell (brand wheel, brand key eller brand pyramid) som beskriver varumärkets grundläggande värden. För att skapa en stark kultur och värdegrund behöver strategierna och plattformen vara väl förankrade i den interna organisationen och genomsyra allt som görs, från produktutveckling till säljprocesser och kundkontakter. Nyckeln till ett framgångsrikt varumärkesarbete är ofta förmågan att omsätta strategin i praktiken.

Rätt balans

Att bygga varumärken är en långsiktig investering i goda affärer. För att få ut mesta möjliga av denna investering måste all kommunikation, både personlig och mekanisk, på ett kraftfull och konsekvent sätt föra fram identifierade värden och budskap till målgrupperna. Det är det vi menar med varumärkesbyggande kommunikation. Men detta är bara ena sidan av myntet. Den varumärkesbyggande kommunikationen behöver alltid kompletteras med säljdrivande kommunikation som skapar ökad lönsamhet tillväxt. Båda sidor är lika viktiga och är tätt sammansvetsade. Med ett starkt varumärke blir vägen till avslut så kort och okomplicerad som möjligt.

Lång erfarenhet

Navigator har stor erfarenhet av att identifiera ett varumärkes strategiska grund och omsätta denna i starka kommunikationsaktiviteter, i alla tänkbara kanaler. Målet är att etablera varumärket allt starkare i målgruppens medvetande, med sikte på top of mind i aktuell kategori. Vi på Navigator har en egenutvecklad process för arbeten med varumärkesstrategier som vi kallar för Brand Compass. Processen genomförs i nära samarbete med företagsledningen för att därefter noga implementeras i hela organisationen innan de externa aktiviteterna tar fart.

leif_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med ditt varumärkesarbete är du varmt välkommen att höra av dig.

Leif Lindau
Account Director
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share