Vårt engagemang

 
Engagemang
Vi på Navigator är aktiva i en lång rad nätverk för att bidra med vårt engagemang, bredda vårt kontaktnät och kompetensutveckla för att kunna ge våra kunder en ännu bättre service. Vi är involverade i allt från lokala till nationella och internationella sammanhang.

Dialogue International >>

Navigator är medlemmar i Dialogue International sedan många år tillbaka, ett nätverk av ägarledda byråer med fokus på Europa, USA och Asien. På så vis kan vi vara en bra samarbetspartner för våra kunder på den internationella arenan.

KOMM >>

Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för konsultföretag inom marknadskommunikation, som arbetar med analyser, strategier, utformning, genomförande och uppföljning. Navigator är en av branschorganisationens närmare 300 medlemmar sedan ett antal år tillbaka.

Sydsvenska Handelskammaren >>

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse och påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi på Navigator är ett av 2 800 aktiva medlemsföretag.

MINC >>

Minc är en mötesplats för entreprenörer, etablerat näringsliv, kapital och akademi med drivkraften  att hjälpa företag att växa smartare och snabbare. Vi på Navigator är mentorföretag åt MINC-bolagen och hjälper till i utvecklingen av deras värdegrunds- och varumärkesarbete.

Media Evolution >>

Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. Vi på Navigator är medlemmar för att ta del av nätverkets kompetensutveckling på bland annat den digitala arenan.

Friends of Executive >>

Friends of Executive driver ett exklusivt och professionellt VD nätverk. Navigator är medlemmar bland annat för att ta del av det erfarenhetsutbyte inom ledarskapsområdet som nätverket främjar.

NGM >>

NGM, Nordic Growth Market, är en reglerad börs med tillstånd av Finansinspektionen med fokus på små- och medelstora företag i tillväxtfas. Vi på Navigator är mentorföretag åt de noterade NGM-bolagen i södra Sverige.

Malmö Redhawks >>

Vi på Navigator tycker det är viktigt att stödja det lokala närings- och föreningslivet. Därför är vi bland annat stolta medlemmar i Malmö Redhawks nätverk. Vi hjälper dessutom Malmö Redhawks med deras varumärkes- och värdegrundsarbete samt den löpande marknadskommunikationen.

Malmö FF >>

Navigator är även stolta medlemmar av Malmö FFs nätverk och vi samarbetar med föreningen inom CSR-området där vi är med och utvecklar kommunikationen kring MFF i samhället.

Fair Play >>

Fair Play Tennisklubb i Malmö är Sveriges största och  mest framgångsrika tennisklubbarna med över 2700 medlemmar. Klubben bedriver Malmös största barn- & ungdomsverksamhet med ca 1600 elever i träning varje vecka inklusive BMK Slottstaden & Limhamns TK. Navigator är en av klubbens stolta sponsorer.

 

Share