Utmärkelser

 
Utmärkelser

Som kommunikationsbyrå med fokus på B2B, healthcare och sällanköpsprodukter inom B2C är vi kontinuerligt med i de reklam- och kommunikationstävlingar som premierar en kombination av effekt och kreativitet. Detta för att den typen av utmärkelser ger bekräftelse på att det vi gör står sig bra i förhållande till det andra gör i branschen.

Exempel på utmärkelser

Genom åren har vi vunnit flera fina utmärkelser. Här är några exempel på tävlingar vi deltar i och utmärkelser vi tagit hem.

100-wattaren

100-wattaren är reklamtävlingen som har arrangerats sedan 1990. 100-wattaren belönar reklam som fungerar, det vill säga reklam som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Reklamens syfte ska vara väl definierat och resultatet mätt. För att kvalificera till 100-wattaren måste du som tävlar visa att din kommunikation har gjort skillnad. Den som hittar smartast sätt att uppnå rätt resultat vinner. Tävlingen arrangeras av Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer. Vi på Navigator har bland annat vunnit 50-wattare för vårt internationella strategiska koncept “A body, a mind, a human being” för läkemedelsbolaget Biogen Idec.

Guldnyckeln

Guldnyckeln är ett årligt återkommande arrangemang. Tävlingen premierar innovationskraften i branschen och alla som arbetar med DM, såväl byråer, reklamköpare som leverantörer. Ambitionen med tävlingen är att främja branschens utveckling av resultatdriven och kreativ kommunikation. Ansvariga för arrangemanget Guldnyckeln är SWEDMA. En bransch- och intresseförening för alla företag och organisationer som arbetar med DM. Vi på Navigator har bland annat vunnit en silvernyckel för vårt strategiska koncept “Spänningssökarna” för Kraftringen Energi – en tävling för niondeklassare med fokus på event och content marketing.

Årets Byrå

Årets Byrå är en bransch- och kvalitetsstudie som bland annat kartlägger hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer och vad som är avgörande vid inköp av kommunikationstjänster. Över 3000 respondentsvar analyseras, fördelat över drygt 200 byråer. Respondenterna som ingår i studien kommer enbart från kundsidan, det vill säga inga byråer har bedömt varandra eller sig själva. Tävlingen arrangeras Av Regi.

Vilka discipliner finns?

Det är kunderna som avgör i vilken kommunikationsdisciplin byrån slutligen placeras i. I enkäten uppger kunderna vilka tjänster de har köpt in av byrån under det senaste året. Tjänsterna klassas sedan i olika discipliner, t ex PR-tjänster = disciplinen PR-byråer.

Hur sker urvalet?

Urvalet för undersökningen är framtaget dels via Regis bruttoregister över marknads-, IR och informationschefer samt produkt- och varumärkesansvariga på Sveriges största företag. I urvalet ingår även marknads-, informations och reklamchefer från Sveriges omsättningsmässigt största företag, samt urval från Sveriges mest reklamintensiva företag och Sveriges största offentliga organisationer. Kompletterande urval samlas också in från byråernas egna uppgifter om deras respektive kunder. Totalt sett utgör båda dessa urval bruttopopulationen i undersökningen. Kombinationen av urvalsregister och noggranna kontroller av urvalsmängden görs för att hindra svarspåverkan.

Kvalificeringskrav

För att en byrå ska kvalificera sig för att ingå i branschstudien krävs i huvudsak en byråintäkt på minst 8 Mkr. Det krävs även att minst åtta kunder har bedömt byrån och att varje enskild kund har köpt in byråarvoden för motsvarande 200-400 tkr – beroende på disciplin – av den byrån de har värderat.

Validering av resultat

Resultaten för en enskild byrå i termer av uppnådd kundnöjdhet har kontrollerats mot andra variabler i undersökningen samt de kvalitativa omdömen som respondenten har uppgivit om den specifika byrån. Avvikelser som har reabilitetspåverkan har antingen korrigerats, inte medräknats eller kontrollerats med den enskilde respondenten. Kontroll har också skett om det inom ramen för en byrås resultat förekommit kraftiga avvikelser, från enskilda respondenter som kan påverka slutresultatet.

Navigators placeringar

Vi på Navigator har kvalificerat oss och placerat oss högt i Årets Byrå de senaste tio åren.

 

Share