Utbildningar

 
Utbildningar
I en snabbt föränderlig värld är det viktigt att kontinuerligt fördjupa och vidareutveckla sina kunskaper. Vi på Navigator erbjuder utbildningar för dig som vill lära dig grunderna inom olika områden. Kom ihåg, den som inte känner på stängda dörrar riskerar att låsas in i olåsta rum.

Vårens program för utbildningar 2015

Grundkurs i medierelationer – så kommer du igång

Journalister beskrivs ofta som den tredje stadsmakten och har stor integritet. Det urval de gör i den mängd information de får avgör vad som senare diskuteras i lunchrummen och många gånger vilka beslut som fattas. Och det går att påverka mediernas urval. Genom att presentera sina budskap på ett nyhetsmässigt sätt och långsiktigt bygga relationer med medierna ökar dina chanser att få ut dina egna budskap i medierna. Faktum är att en stor del av det vi läser i tidningar och ser på nyheterna är PR-genererat.

Läs mer om utbildningen här >>

 

Share