Undersökningar

 
Undersökningar
Vad tycker målgruppen om dina produkter? Hur uppfattas ditt varumärke på marknaden? I dagens snabbt föränderliga värld är det viktigt att ha koll på hur det verkligen ser ut. Då kan du ha stor nytta av att genomföra såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar.

Rätt analyser och undersökningar

Ju mer du vet om dina kunder, din målgrupp, deras behov och förväntningar ditt varumärke och dina medarbetares förväntningar på dig, desto bättre beslutsunderlag har du. Du vet vilka frågor du behöver fokusera på, hur du ska vidareutveckla ditt erbjudande, bygga ditt varumärke och skapa internt engagemang. Kort sagt, du vet hur du ska navigera och kan forma företaget inför framtiden istället för att hantera akuta problem.

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar

Om du vill ha en djupare förståelse för varför dina kunder tycker, tänker och agerar på ett visst sätt är en kvalitativ undersökning det bästa redskapet. Ofta sker dessa genom personligt möte i form av en fokusgrupp eller intervju. Vill du rikta dig till en större grupp och få ett statistiskt säkerställt resultat i någon fråga är en kvantitativ undersökning att föredra. Dessa kan ske via telefon, mejl, intranät eller internet.

Flera olika metoder

Vi på Navigator har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av undersökningar. Antingen helt på egen hand eller tillsammans med någon av våra partners. Vi arbetar med olika former av undersökningsmetoder, såsom telefonintervjuer och fokusgrupper, webbenkäter, webbpaneler, mobilenkäter och även pappersenkäter. Inte sällan krävs det till och med flera metoder i samverkan för att säkerställa rätt resultat.

Exempel på undersökningar:

  • Kundundersökning – ger dig möjlighet att kartlägga nöjdhet och lojalitet samtidigt som du lär känna din kunds behov bättre och kan segmentera dina budskap
  • Medarbetarundersökning – ger dig en tydlig bild av hur motiverade och engagerade dina medarbetare är och hur de upplever sin arbetssituation
  • Marknadsundersökning – ger ett bra underlag för att analysera attityder och beteenden på marknaden för att kunna utveckla erbjudandet
  • Varumärkesundersökning – ger dig en tydlig bild av hur ditt varumärke uppfattas på marknaden

Bra stöd hela vägen

Tillsammans med olika samarbetspartners erbjuder vi skräddarsydda undersökningar med olika inriktning. Vi hjälper dig med allt från att välja rätt urval, utforma frågor, samla in data, analysera och leverera tydliga rapporter. Vi hjälper dig att dra rätt analys och slutsatser från resultatet.

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så tar du del av de senaste trenderna inom ämnen som marknadsföring, kommunikation, sociala medier, PR och content marketing. Givetvis speglar vi även vad som händer hos oss på Navigator och hur vi hjälper våra kunder att bygga varumärken och skapa försäljning på den globala arenan. Ungefär en gång i månaden landar vi i din inkorg. Anmäl dig till nyhetsbrevet här >>

Ännu mer?

Om du vill införskaffa ännu mer ny kunskap ska du besöka samlingssidan för våra e-böcker inom olika ämnen. Här hittar du böcker, guider och infographics, fyllda med fakta och tips som vässar din kompetens i vardagen. Vad skulle du vilja lära dig mer om? Kolla in vad du kan ladda ned här >>

leif_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med undersökningar är du varmt välkommen att höra av dig.

Leif Lindau
Account Director
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share