Segmentering

 
Segmentering
Har du koll på hur din marknad är segmenterad? Hur ser de olika målgrupperna ut och vilka budskap attraheras de av? En genomtänkt och välgrundad segmentering av marknaden är ofta avgörandet för att lyckas med sin kommunikation och försäljning.

Lång erfarenhet av segmentering

Segmentering är ett viktigt instrument i verktygslådan när det gäller varumärkesbyggande och säljdrivande kommunikation. Genom att dela upp marknaden i mindre delar efter olika variabler kan varje segment behandlas individuellt både vad gäller produktutformning och marknadsföring. Med segmenteringens hjälp går det att med samma kommunikations- och produktplattform som bas bearbeta olika segment med skräddarsydda erbjudanden, prisbilder, prestanda, design och varumärken.

Vad krävs av ett segment?

För att utgöra ett bra segment är det viktigt att gruppen tänkbara köpare är lika varandra i något avseende, att de kan nås med ett skräddarsytt erbjudande och att det anses vara tillräckligt stort för att vara lönsamt. Här är några exempel:

 • Mätbart – kan segmentets storlek, köpkraft och profil mätas på ett tillfredsställande sätt?
 • Tillgänglighet – kan segmentet nås på ett effektivt sätt med olika kommunikationsinsatser?
 • Lönsamt – är segmentet tillräckligt stort och lönsamt nog att satsa på?
 • Anpassningsbart – är det möjligt att genomföra aktiviteter och skräddarsy lösningar anpassade för segmentet?

Segmenteringsvariabler B2C

Segmenteringsvariablerna skiljer sig något åt mellan B2C och B2B. Här följer några exempel för B2C:

 • Geografiska faktorer – världsdel, land, region, stad, landsbygd
 • Demografiska faktorer – ålder, kön, familjestorlek, familjelivscykel, inkomst, yrke, utbildning, etnisk tillhörighet
 • Psykografiska faktorer – socialklass, livsstil, personlighet
 • Beteendefaktorer – köpvanor, krav på fördelar, status, användarvanor, lojalitet, mognad, attityd

Segmenteringsvariabler B2B

För B2B är det, förutom den geografiska segmenteringen som är samma, viktigare att se till olika strukturer och kulturer hos de potentiella kunderna. Här följer några exempel:

 • Demografiska faktorer – bransch, typ av lokaler, storlek
 • Operativa faktorer – teknologi, nuvarande eller potentiella användare, kunder med många eller få behov
 • Köpbeteendefaktorer – inköpsorganisation (centraliserad/decentraliserad), ledningsstruktur, nuvarande relationer, inköpspolicies, inköpskriterier
 • Situationsfaktorer – snabba leveranser, specifika krav, orderstorlek
 • Personlighetsfaktorer – samma miljö och mentalitet, risktagande, lojalitet

Användande av personas

Personas är i grunden en designmetod där fiktiva karaktärer skapas utifrån data om ett visst kundsegment eller en viss målgrupp, oftast genom intervjuer, enkäter och observationer. I marknadsföringssammanhang utnyttjas personas för att skapa karaktärer som kläs med olika variabler för att symbolisera, särskilja och visualisera olika segment så att de är lättare att förstå och bearbeta. Personas kopplat till scenarios är ett effektivt sätt att tydliggöra segmenten på sin marknad.

Lång erfarenhet

Vi på Navigator har lång erfarenhet av olika typer av segmenteringsuppdrag på en rad olika marknader såväl nationella som internationella och inom vitt skilda branscher. Vi hjälper dig att strukturera marknaden, budskapen och dina erbjudanden på rätt sätt.

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så tar du del av de senaste trenderna inom ämnen som marknadsföring, kommunikation, sociala medier, PR och content marketing. Givetvis speglar vi även vad som händer hos oss på Navigator och hur vi hjälper våra kunder att bygga varumärken och skapa försäljning på den globala arenan. Ungefär en gång i månaden landar vi i din inkorg. Anmäl dig till nyhetsbrevet här >>

Ännu mer?

Om du vill införskaffa ännu mer ny kunskap ska du besöka samlingssidan för våra e-böcker inom olika ämnen. Här hittar du böcker, guider och infographics, fyllda med fakta och tips som vässar din kompetens i vardagen. Vad skulle du vilja lära dig mer om? Kolla in vad du kan ladda ned här >>

leif_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din segmentering är du varmt välkommen att höra av dig.

Leif Lindau
Account Director
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share