Omvärldsanalys

 
Omvarldsanalys
De flesta företag har inte tid att bevaka och analysera trender och tendenser i omvärlden som kan påverka verksamheten. Många saknar också det naturliga utrymmet för reflektion och dialog eftersom man ofta har en slimmad organisation. Då kan det vara bra att ta in någon utifrån som hjälper till att bevaka, analysera och tillför syre till organisationen genom en grundlig omvärldsanalys.

Förutse med omvärldsanalys

Genom strukturerad omvärldsbevakning och omvärldsanalys hjälper vi våra kunder att förutse trender i omvärlden som har bäring i företagets verksamhet. På så vis får de tolkningsföreträde i viktiga frågor och ett försprång i förhållande till konkurrenterna.

Strukturerad analys

Strukturerad omvärldsbevakning och omvärldsanalys handlar om att identifiera trender, signaler, företeelser, värderingar och attityder i omvärlden som kan påverka företag. Det gäller att kontinuerligt bevaka såväl väntade som oväntade signaler för att därefter kunna analysera dessa och förutspå en sannolik utveckling.

Forma framtiden

För att definiera en sannolik utveckling måste man ta hänsyn till både den historiska utvecklingen och de strömningar som gäller i nuläget. Bevakningen och analysen kan i sig aldrig ge några rätta svar, bara möjliga svar. Genom att känna till de möjliga svaren kan företaget själv formulera frågorna och på så vis skapa tolkningsföreträde till svaren. På så vis kan företaget agera proaktivt istället för reaktivt och forma sin egen framtid.

Tid för reflektion

I vårt arbete strävar vi efter att göra analyserna tillgängliga för så många medarbetare som möjligt hos våra kunder. Det kan ske genom workshops eller på annat sätt. På så vis kan vi skapa engagemang för frågorna och se till att nya idéer föds, vilket det ofta gör i skärningspunkten mellan medarbetare med olika infallsvinklar. Samtidigt förvandlas arbetet till en läroprocess som bidrar till den personliga utvecklingen.

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så tar du del av de senaste trenderna inom ämnen som marknadsföring, kommunikation, sociala medier, PR och content marketing. Givetvis speglar vi även vad som händer hos oss på Navigator och hur vi hjälper våra kunder att bygga varumärken och skapa försäljning på den globala arenan. Ungefär en gång i månaden landar vi i din inkorg. Anmäl dig till nyhetsbrevet här >>

Ännu mer?

Om du vill införskaffa ännu mer ny kunskap ska du besöka samlingssidan för våra e-böcker inom olika ämnen. Här hittar du böcker, guider och infographics, fyllda med fakta och tips som vässar din kompetens i vardagen. Vad skulle du vilja lära dig mer om? Kolla in vad du kan ladda ned här >>

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din omvärldsanalys är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share