Navigator är medlem i Dialogue International sedan många år tillbaka. Dialogue är ett nätverk med ägarledda byråer i Europa, USA och Asien och tack vare nätverket kan vi vara en ännu bättre samarbetspartner för våra kunder på den internationella arenan. Nätverket föddes 1991 och har idag vuxit till att omfatta närmare 20 partners i 30 länder.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication