Webbstrategi
Nyligen lanserades Google+ som ett gensvar och potentiellt hot mot Facebooks framgångar. Ännu är det för tidigt att säga om Google+ kommer att lyckas, men det finns flera intressanta möjligheter att bli ett bättre alternativ för företag som idag arbetar med företagssidor på Facebook.

Navigator testar Google+

Vi på Navigator testar just nu Google+ för att få en bättre förståelse för möjligheterna och hur denna kanal ska kunna vara en del i en webbstrategi. Vi bevakar även internationell media om utvecklingen på Facebook och Google+, och nyligen skrevs det om olika möjligheter med Google+ för företag och här är några reflektioner från oss.

Bättre sökmöjligheter

Google är en den största källan till besökare till de flesta websiter idag och när man vill gör reklam för sin sida på Facebook i Google AdWords så är det inte optimalt. Url:en i annonsen innehåller Facebook.com och det är inte optimalt för sökrelevansen och påverkar andelen som klickar på annonsen negativt. Det påverkar även Google AdWords sk kvalitetsresultat negativt och det innebär i längden att man måste betala högre klickkostnader och kampanjen kan då bli relativt kostsam. Google har en unik möjlighet att i framtiden förbise detta när man vill annonsera i Google AdWords för sin företagssida på Google+.

webbstrategi

Bättre statistik med Google Analytics

Facebooks statistik (kallat Insight) är extremt begränsat, det som visas idag är bl.a. hur aktiva användarna är genom antalet som gillar och kommenterar ett företags inlägg.
Google äger världens största gratis webanalysverktyg, Google Analytics och genom att integrera detta med Google+ och för företag som skapar en sida så kan de ta en position som är unik och betydligt mer attraktiv än vad Facebook erbjuder idag. Vill du veta mer om Google+ och Facebook, kontakta då Magnus Äng på tlf: 0760-405280 eller email: magnus.ang@navigator.se