Ecophon har i ett samarbete med Philips utvecklat en helt ny typ av akustikplatta med integrerad belysning – Soundlight Comfort Ceiling. Denna lösning ger unika möjligheter att kombinera de positiva effekterna av en god ljus- och ljudmiljö, och skapa en synergi istället för att behöva kompromissa. Navet i den internationella lanseringen är en webbplats, som utvecklats av Navigator. print_screen_www.soundlightcomfort.com_LR