System Verification är Sveriges ledande konsultföretag som är specialiserade på kvalitetssäkring av mjukvara. Företaget har 175 konsulter i Malmö, Göteborg och Stockholm. Navigator är anlitat av System Verification för att öka företagets synlighet i media och genom PR skapa intresse för Quality Assurance och visa på System Verifications ledande ställning inom detta.