Swedsafe är ett företag inom hörselskyddsbranschen med fokus på öronproppar i allmänhet och öronproppar av polyuretan i synnerhet. Företaget är ett av mycket få tillverkande företag, inom denna branschen, i hela världen. Swedsafe har en mångårig och stor erfarenhetsbank som borgar för gedigen kompetens i sitt område.

Inledningsvis har Navigator uppdraget att utveckla delar av företagets förpackningsdesign och även hjälpa Swedsafe med den totala marknadsföringen.