Svenska Kakel är ett av landets ledande företag inom kakel och klinker. Tillsammans med arkitekter, projektörer och byggentreprenörer genomför Svenska Kakel årligen ett stort antal framgångsrika byggprojekt. Parallellt bedriver företaget försäljning av byggkeramiska produkter till både konsument och professionella golventreprenörer. Svenska Kakel har nu inlett ett samarbete med Navigator för en översyn av företagets externa kommunikation och grafiska profilering. svenska-kakel_logo