Sandvik Mining har utvecklat en ny stenkross, som förändrar förutsättningarna för gruvindustrin. Vibrocone möjliggör en effektivare process med en avsevärt minskad energiåtgång. Genom att Vibrocone inte bara krossar sten utan även genomför de första stegen i malningen, blir hela flödet effektivare och kräver mindre energi sammantaget. Vibrocone lanserades i september 2012 på MINExpo i Las Vegas, och väckte stor uppmärksamhet. På grund av ökad konkurrens och allt hårdare miljökrav är behovet av denna typ av förbättringar stort i gruvbranschen. Sandvik samarbetade med Navigator i utvecklingen av kommunikationskoncept och produktion av lanseringsmaterial.