Navigator har lång erfarenhet av att skriva årsredovisningar, för såväl börsnoterade som privatägda företag. Vi har en säker process som hjälper våra kunder att stärka varumärket samtidigt som IR-informationen presenteras tydligt och strukturerat. I år har vi producerat både traditionella årsredovisningar i tryckt form och digitala årsredovisningar i vår egen tekniska plattform. Årets kunder inom årsredovisningar är Ballingslöv International, Haldex, MultiQ, Precise Biometrics och Skånemejerier. Läs mer om hur ditt företag kan få en bättre årsredovisning här.   Årsredovisningar