Skånemejerier är ett starkt och välkänt varumärke. I Skåne har man 91% marknadsandel för mjölk och hela 98% av alla skåningar har kännedom om varumärket. Siffrorna visar tydligt på en lojal och trogen kundkrets som föredrar och stödjer närproducerad mjölk. Navigator har åter fått förtroendet att producera Skånemejeriers årsredovisning. Eftersom mjölkens resa startar på gården sätter vi bonden i centrum. Med en starkare koppling mellan den lokale mjölkbonden och konsumenten vill vi öka förståelsen för hur viktigt det är med högkvalitativa och närproducerade mejeriprodukter. Detta samtidigt som vi ger läsaren en tydlig redogörelse över Skånemejeriers ekonomiska år 2011.