Vår scenarioövning bygger på autentiska händelser och mediekriser. Målet är att Du som deltagare ska öva dig på att snabbt ta fram en strategi, fatta beslut och hantera medier och journalister när något oförutsett händer. Läs mer. scenarioovning