Den 8-11 oktober var det dags för mässan InterAirport Europe i München med närmare 12 000 besökare från mer än 110 länder. Safegate Group var som vanligt på plats tillsammans med övriga ledande aktörer inom flygindustrin. Fokus i årets monter var nya konceptet SafePerformance, en one-stop-shop-lösning för ökad effektivitet och säkerhet på flygplatsen genom förbättrad integration mellan såväl system som människor. Montern, som tog för sig ordentligt på mässan, var framtagen av oss på Navigator i samarbete med L-konsult. safegate