Vår medieträning innehåller flera praktiska övningar som syftar till att deltagarna ska bli framgångsrika i mötet med journalister. Medieträningen genomförs i samarbete med en erfaren TV-journalist och intervjufrågorna anpassas efter varje enskild deltagare. Max 6 personer kan delta och varje deltagare genomför tre intervjusituationer. Läs mer.