Plötsligt, när man minst anar det, ringer journalisten och vill ställa frågor. Om du väljer att låta dig intervjuas får du möjlighet att förmedla korrekt fakta, bemöta eventuell kritik och förmedla företagets åsikter och synpunkter. Om du väljer att avstå en intervju, kommer journalisten att intervjua någon annan. Navigators öppna medieträning äger rum den 6 mars och innebär att ni kan välja att köpa en eller flera platser. Vår öppna medieträning innehåller flera praktiska övningar och genomförs i samarbete med en erfaren TV-journalist och intervjufrågorna anpassas till varje enskild deltagare. Syftet är att deltagarna ska känna sig trygga i mötet med TV-, radio- och tidningsjournalister. Klicka här för mer information och anmälan.