Den 1 november i år delades Sverige in i fyra elområden för att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan i norr och söder. Elområdena innebär högre elpriser för oss i södra Sverige vilket drabbar såväl kunderna som de energibolag som verkar här. För att skapa debatt bland elkunderna kring elområdena och för att markera Lunds Energis inställning i frågan skapade Navigator en kampanj på temat ”Tänk om elområdena gällde mer än el”. Genom annonsering, direktutskick och aktiviteter på torgen gjordes folk uppmärksamma på det orättvisa i att vi i södra Sverige får betala för att skapa balans på elmarknaden. Läs mer om opinionsbildning under Läsvärt