Navigator har inlett ett samarbete med Svenska Retursystem. Svenska Retursystem driver ett unikt retursystem bestående av återanvändbara returlådor och returpallar som har tagits fram av dagligvarubranschens aktörer och leverantörer. Genom retursystemet minskas branschens behov av engångsemballage och därmed miljöpåverkan. Navigators uppgift är att genom PR öka kännedomen om systemets miljömässiga och ekonomiska fördelar.