Arbetet på en byggarbetsplats kan vara tufft med höga höjder och extrema väderförhållanden. Byggarbetsplatserna blir betydligt säkrare med HAKI:s högkvalitativa byggnadsställningar och väderskydd. För att illustrera detta har Navigator tagit fram ett nytt annonskoncept som bygger på superhjältar. HAKI:s superhjältar har unika krafter, och specialverktyg i form av HAKI:s produkter, och motarbetar alla de faror en byggnadsarbetare kan utsättas för. Med HAKI är arbetsplatsen trygg. Megatrygg.