Safegate Group är ett internationellt företag med huvudkontor i Malmö och representation i mer än 50 länder. Deras kärnverksamhet är att erbjuda egenutvecklade lösningar för effektivitet och säkerhet på flygplatser – kort sagt fler och säkrare förflyttningar av flygplan på marken. Safegate Group satsar stort på utveckling av ny teknik och är marknadsledande inom sin bransch. Deras hemsida motsvarade inte denna bild, så tillsammans med Navigator utvecklades en helt ny hemsida, som är tydligare, fylligare, samt mer målgruppsanpassad. Se nya sidan >>