Den 27 maj lanserades boken ”Ett positivt liv” där aktuell information om olika aspekter av hiv varvas med personliga berättelser från människor som lever med hiv idag. Framför allt vill boken lyfta fram att alla slags människor, i alla typer av livssituationer, kan bära på viruset. Och att man som hivpositiv kan leva ett helt vanligt liv, tack vare dagens effektiva hivläkemedel. ”Ett positivt liv” ges ut i flera språkversioner och riktar sig till alla som vill veta mer. Bland annat kommer den att ges till personer som nyligen har fått diagnosen genom landets infektionskliniker. Boken är framtagen av det biomedicinska företaget Gilead i samarbete med Navigator. Boken kan även beställas via webbplatsen www.ettpositivtliv.se. hiv-bok_gilead