Bistånds och fadderorganisationen Barnfonden har valt Navigator som PR- rådgivare. Våra PR- konsulter på Navigator ska hjälpa Barnfonden att genom PR och medierelationer nå ut med sina budskap till en större publik och därmed locka fler faddrar och bidragsgivare till organisationen. Barnfonden arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. – Kan vi på Navigator hjälpa till att ge fler barn möjligheter att växa och i sin tur bidra till sitt samhälle är vi mycket stolta över det. Jag hoppas att fler företag kan hitta sätt att bidra genom sin verksamhet, säger Leif Lindau, VD på Navigator. Gå in på Barnfondens hemsida: www.barnfonden.se >>