Vi är glada att hälsa Lunds Snickeri välkommen som kund. Lunds Snickeri tillverkar bland annat butiksinredningar, med stora kunder som H&M, Apoteket AB, Apoteksgruppen och Ballingslöv. För att växa ytterligare och nå sina högt satta mål tar man hjälp av oss på Navigator Communications för att utveckla och implementera varumärket. Bland annat utvecklar vi en ny kommunikationsplattform och webb.