På morgonen den 24 februari rapporterade nyhetsmedier och affärspress att XXXLutz ansökt om en företagsrekonstruktion. Problemet var att det var en obehörig person, och inte alls XXXLutz, som lämnat in rekonstruktionsansökan till Tingsrätten. Nyheten var just det – en nyhet – även för XXXLutz. XXXLutz Sverigechef Ortwin Hofmann, dåvarande Varuhuschefen Mats Malmgren och Marknadsansvarige Arno Gasteiger var gästföreläsare på Navigator Pejling den 26 april och berättade mycket personligt om hur de under en hektisk dag tvingades hantera oro och frågor från såväl personal, kunder, leverantörer och inte minst media, samtidigt som de själva försökte reda ut vad som hänt. Navigators PR-konsulter, Lovisa Hermansson och Fredrik Westman, hjälpte XXXLutz att hantera media och fick dem att istället rapportera att XXXLutz utsatts för ett allvarligt bedrägeri. Under Pejling berättade de varför nyheten spred sig som en löpeld i medierna till såväl rikspress som utländsk press, samt gav råd om hur man som företag bör agera i en mediekris.