Mer än hälften av tiden vi använder telefonen är det till annat än att ringa eller skicka meddelanden och ungefär en tiondel av googlesökningarna görs idag från mobilen. Mobilanvändandet ökar i rekordfart med nya användningsområden. Det är därför inte konstigt att intresset för Navigators Pejling om mobila applikationer var stort. Ett tjugotal intresserade kom för att höra om möjligheterna med mobila lösningar och hur de kan användas i affärsverksamheten. Tillsammans med MoSync, ett företag som utvecklar tekniken för att effektivt nå ut med mobila lösningar till flera olika mobila plattformar och telefoner, berättade Navigator om trender i det mobila användandet. MoSync fördjupade sig i de tekniska trenderna medan Navigators webbstrateg Magnus Äng antog användarperspektivet.
Besökare på seminariet fick bland annat lära sig att en stark trend inom appar är företagslösningar för internt bruk. I likhet med Intranäten som kom för ett tiotal år sedan ser vi nu mobillösningar som skall effektivisera personalens processer och därigenom skapa lönsamhet. En annan trend är att användarna vill ha applikationer som fungerar oavsett teknik. Man vill exempelvis kunna använda samma applikation i telefonen som i läsplattan och TV:n. Många väljer mellan att utveckla en app eller en mobil webbsajt. MoSync redde ut begreppen och visade fördelar med respektive val samt komplexiteten med att fungera i flera telefoner som bygger på olika plattformar och skärmupplösningar. Konkurrensen är stenhård om man vill nå ut med en mobil applikation och det finns en uppsjö av appar som endast använts en endaste gång av dem som har laddat hem den. Ett viktigt fokus i Navigators konceptutvecklingsarbete är att göra lösningen användbar ur ett nyttoperspektiv för att uppnå ett återkommande engagemang.