Purity Vodka är ett mikrodestilleri från skånska Ellinge. Vodkan är av högsta kvalitet och ingår i den prestigefyllda kategorin ultra premium. Under hösten har Navigators PR-team stöttat Purity Vodka med presskommunikation. Vid branschtävlingen The Spirits Masters i Cannes tog de hem tretton priser, fler än någon annan tillverkare. Detta snappades upp av såväl branschmedier som dagspress.