På Navigator tror vi på att dela med sig av kunskap. Därför tycker vi om att utbilda även andra i de ämnen som vi är bra på. Vi arrangerar kurser i egen regi, men håller även kurser utanför det egna huset. Under 2011 har Navigators anställda givit öppna kurser i bland annat sökordsoptimering, Google AdWords och medierelationer. När flera på ett företag vill utbildas inom ett ämne skräddarsyr vi ett upplägg som tar upp just de frågor som de önskar träna på, som till exempel medieträningar med fingerade intervjusituationer utifrån företagets utmaningar.

Navigators webbstrateg Magnus Äng är även utbildningsansvarig för Berghs kurs om sociala medier i Malmö och Göteborg. Kursen ingår i Berghs School of Communications kursutbud och riktar sig till dem som vill förstå hur sociala medier påverkar dagens kommunikation och vilken betydelse de har för varumärket.

Nästa kurs i ordningen är: Öppen medieträning – lär dig få ut ditt buskap, hålls tisdagen den 6 december. För mer information och anmälan, se Kurser och utbildningar. Vi planerar att i framtiden genomföra kurser inom bland annat:

  • Grundkurs PR
  • Medierelationer
  • Sociala medier
  • Sociala mediers roll vid en företagskris
  • Praktisk workshop – bygga nätverk med politiker med hjälp av sociala och traditionella media
  • Sökordsoptimering (SEO)
  • Google AdWords
Håll utkik här på hemsidan eller kontakta oss för att få information om kommande kurser!