Att medarbetarna är företagets viktigaste ambassadörer, det är något SITA Sverige verkligen tagit fasta på. För att bibehålla sin starka företagskultur arrangerar ledningen jämna mellanrum träffar för alla 1100 medarbetare under workshopliknande former. De samlas på utvalda orter och arbetar med olika frågeställningar kopplade till varumärket och värdegrunden. Temat för den senaste aktiviteten var ”Mitt SITA” och uppgiften för medarbetarna var att tillsammans i mindre grupper skapa en bok om företaget. ”Att alla bjuds in i diskussionen kring vad vi står för är viktigt i arbetet för skapa och bibehålla en varumärkesorienterad organisation. Delaktigheten detta skapar inom företaget kan också vara en bidragande anledning till varför hela 92% trivs med sitt arbete. ” Ann Wulf Informationsansvarig, SITA Sverige   sita_workshop