ngm_rgb_complete-1024x289NGM-börsen, Nordic Growth Market, har utsett Navigator till mentorföretag. Navigator ska bistå bolag på förmarknaden Nordic Pre Market och listade bolag på Nordic MTF i frågor som rör finansiell kommunikation och agera rådgivare i syfte att främja uppbyggnad av börsfähighet och regelefterlevnaden. Läs mer om NGM-samarbetet här.